Assessoria Tributaria Recurrent

Confecció i revisió de Declaracions tributaries.
Assistència i assessorament en procediments tributaris (gestió, inspecció i recaptació).

X