Auditoria i Comptabilitat

ElaboraciĆ³ de comptes anuals
Serveis de revisiĆ³ i assessorament comptable.
Serveis de Auditoria.
Certificats del fets concrets.
Proves pericials.
Informes especials i revisions limitades.

X